Select your language

30 мүнөттөн баштап
берилүүчү кредиттер
Мал чарбачылык же дыйканчылык менен алектенген жеке агро ишкерлер үчүн берилет
slide2
Кыска мөөнөт ичинде бизден кредит алыңыз
Кепилдиксиз жана комиссиясыз 100 000 сомго чейин кредит алыңыз
slide1
Облигацияларга
инвестиция кылыңыз
slide3

Кредитти кантип алса болот?

Биринчи кадам
Өтүнмөнү толтуруңуз
Жөнөкөй жана тез өтүнмөнү толтуруңуз
Экинчи кадам
Жоопту күтө туруңуз
Компания сиздин өтүнмөңүз боюнча 24 сааттын ичинде чечим кабыл алат
Үчүнчү кадам
Келишимге кол коюңуз
Арызда көрсөтүлгөн филиалга келип, келишимге кол коюңуз
Төртүнчү кадам
Акчаңызды алыңыз
Акчаңызды накталай алыңыз

Эмне үчүн биз?

Кредитти тез арада алуу
Бир сааттын ичинде 50 миң сомго чейин микрокредит алыңыз
Өтүнмөнү жеңил берүү
Өтүнмөнү толтуруп, акчаңызды алыңыз
Ылайыктуу пайыздар
Туруктуу кардарларга пайыздык чендер боюнча ийкемдүү мамиле жасалат

Кредиттер

Жашыл кредиттер
28,08% баштап
жыл сайын
3 айдан 48 айга чейинки мөөнөткө
Бизнес кредиттер
28,08% баштап
жыл сайын
3 айдан 48 айга чейинки мөөнөткө
Агро кредиттер
28,08% баштап
жыл сайын
3 айдан 48 айга чейинки мөөнөткө
Керектөө кредиттери
32,76% баштап
жыл сайын
3 айдан 36 айга чейинки мөөнөткө
Билим алууга багытталган кредит
37,2% баштап
жыл сайын
3 айдан 12 айга чейинки мөөнөткө
Турак жай кредиттери
32,76% баштап
жыл сайын
3 айдан 48 айга чейинки мөөнөткө
IFC компоненттери менен турак жай кредиттери
32,76% баштап
жыл сайын
3 айдан 48 айга чейинки мөөнөткө
Мигрант кредити
37,2% баштап
жыл сайын
3 айдан 6 айга чейинки мөөнөткө

Суроолорго жооп

Кредит выдается от 3 до 48 месяцев

Вы можете получить кредит во всех наших
филиалах / представительствах

  1. Через кассы: ОКСУС, Керемет Банк
  2. Через мобильные приложения: Компаньон , Bakai , О!Деньги , MegaPay , Balance
  3. Через терминалы: О!Деньги , Pay24 , Оной , Компаньон , Quick Pay , Керемет Банк
Способ погашения

  1. Возраст от 18 лет
  2. Действующий бизнес не менее шести месяцев
  3. Стабильный доход

  1. ID паспорт заемщика/поручителя
  2. Разрешительные документы для ведения бизнеса : патент/свидетельство/лицензия
  3. Справка/выписка о заработной плате заемщика за последние 6 месяцев ( если имеется)
  4. Согласие супруги(-га) заемщика/поручителя ( при кредите свыше 50 000 сом)

Отзывы