Компания жөнүндө

Оксус микрокредиттик компаниясынын пайда болуу тарыхы.

          2003-жылы, Техникалык кызматташуу жана өнүктүрүү агенттиги (АКТЕД) долбоорунун алкагында микрокаржылоо боюнча өзүнүн алгачкы программасын ишке киргизген. Бул программа 2006-жылы Oxus коомду өнүктүрүүгө түрткү болгон. ошондой эле ошол эле жылы Oxus микрокредиттик компания катары катталган. ОКСУС микрокредиттик компания ACTEDтин насыялык куржунун өткөрүп алып, азыркы күндө  ОКСУС өзүнүн кардарларын өнүктүрүп келет.
Азыркы учурда ОКСУС тармагы АКТЕД холдингине таандык. 

          ОКСУС Компаниясы Кыргызстандын 5 аймагында бар жана  8000ден ашуун кардарларга кызмат кылып келет.

         ОКСУС ар түрдүү алты жеке насыяларды сунуштайт: агро-насыялар, бизнес-насыялар, IFC программасы боюнча насыялар, ошондой эле жашоосун жакшыртуу үчүн (энергияны үнөмдөөчү, жашоо-шартын жакшыртуу / кыймылсыз мүлкту ремонтоо), керектөөчү насыялар, студенттер учун насыялар. Кардарлардын 57% ы айыл жергесинин жашоочулары, кардарлардын 48% ы аялдар.