Миссия

Биздин миссия

          ОКСУС ачык-айкындык жана жоопкерчилик негиздерин алуу менен, ошондой эле аз камсыз болгон калкты каржылоо кызматын көрсөтөт. ОКСУС, таанылган адистердин командасын түзүүгө жана натыйжалуу микрокаржылоо кызматы менен кардарларынын туруктуу жашоого камсыз кылууга арекеттенет.

Биздин көз карашыбыз

          Биздин кардарлардын туруктуу жашоо шарттарын жакшыртуу жана үлгүлүү микро каржылоо уюму болуу.