Каржы сабаттуулугу боюнча жалпыга маалымдоо үчүн эскертме