Насыя алууга арыз

pic
Насыяга арыз толтуруу
pic
Компания 24 сааттын ичинде токтом кылат
pic
Компания тармагынан накталай акча алыныз
1Заемщик жөнүндө маалымат
2Кредиттик маалымат
pic
pic
Кийинки кадам
1Заемщик жөнүндө маалымат
2Кредиттик маалымат
сомго чейин 5 000 000 сом
Жөнөтүү