Жекече тараптарга

Бизнес Насыя
Бизнес Насыя
от 29.4%

жыл сайын
мөөнөттө 3-36 ай

Агро Насыя
Агро Насыя
от 29.4%

жыл сайын
мөөнөттө 3-36 ай

Керектөөчү насыя
Керектөөчү насыя
от 30.6%

жыл сайын
мөөнөттө 3-24 ай

Билим алуу насыясы
Билим алуу насыясы
от 33.0%

жыл сайын
мөөнөттө 3-12 ай

Турак жай насыясы
Турак жай насыясы
от 29.4%

жыл сайын
мөөнөттө 3-36 ай

IFC компоненттери менен турак жай насыясы
IFC компоненттери менен турак жай насыясы
от 29.4%

жыл сайын
мөөнөттө 3-36 ай

Мигрант насыясы
Мигрант насыясы
от 34.2%

жыл сайын
мөөнөттө 3-6 ай

Чакан жана орто бизнес насыясы
Чакан жана орто бизнес насыясы
от 25.2%

жыл сайын
мөөнөттө 3-36 ай