Социалдык кредит

Билим алуу насыясы
Билим алуу насыясы
от 33.0%

жыл сайын
мөөнөттө 3-12 ай

Мигрант насыясы
Мигрант насыясы
от 34.2%

жыл сайын
мөөнөттө 3-6 ай