Мигрант насыясы

Мигрант насыясы

от 34.2% Насыя баасы
үчүн 6 ай Мөөнөттүк насыя
үчүн 30 000 Максималдуу суммасы
KGS Валюта
Насяга арыз беруу

Мигрант насыясы

Насыя: Жекече тараптарга - чет өлкөгө иштөө үчүн кетип жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары.

Насыя берүү шарттары:

 • Пайыздын (жылдык) баасы: 34,2%
 • Бир жолку комиссия: 2,5%
 • Акча бирдиги: сом
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 6 айга чейин
 • Насыянын суммасы: 5 000 ден 30 000 сомго чейин 
 • Кепилдик:  үй- бүлө мүчөсүнөн бир кепилдик берүүчү

Зайымчыга карата талаптар:

 • Жаш курагы 18- 65 жашка чейин
 • Кыргыз Рспубликасынын жөндөмдүү жараны
 • Кардардын үй- бүлөсү жана кепили берилген адрес боюнча аз болгондо 6 ай жашоосу тийиш

Насыяны каттоо үчүн зарыл болгон документтер:

 • Зайымчынын паспортунун көчүрмөсү (ID, чет өлкөлүк паспорт)
 • Кепилдиктин жана жубайынын паспортунун көчүрмөсү, нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (эгер зарыл болсо)
 •  Кепилдик берүүчүнүн жашаган жеринен үй- бүлө мүчөлөрү тууралуу тактама

* жылдык эффективдүү пайыздык чен 53,31% дан

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, Компаниянын филиалдарына кайрыла аласыз.