Чакан жана орто бизнес насыясы

Чакан жана орто бизнес насыясы

от 25.2% Насыя баасы
үчүн 36 ай Мөөнөттүк насыя
үчүн 7 000 001 Максималдуу суммасы
KGS Валюта
Насяга арыз беруу

Чакан жана орто бизнес насыясы

Насыя: соода, өндүрүш, айыл чарба азыктарын кайра иштетүү, курулуш кызмат же башка соода ишмердүүлүгү менен алектенген жеке ишкерлерге берилет. Компаниядан юридикалык жактарга насыя берилбейт, жеке ишкерлерге гана берилет.

Насыя берүү шарттары:

 • Пайыздын (жылдык) баасы: 25,2%-28,8%
 • Бир жолку комиссия 1,2% - 1,4%
 • Акча бирдиги: сом
 • Насыянын мөөнөтү: 3 айдан 36 айга чейин, өзгөчө учурларда 48 айга чейин алуу мүмкүн
 • Насыянын суммасы: 500 001 ден 1 000 000 сомго чейин 
 • Кепилдик: кыймылсыз мүлк/ кыймылдуу мүлк+ 1 кепил берүүчү   

Зайымчыга карата талаптар:

 • Жаш курагы 18- 65 жашка чейин, ишке жөндөмдүү болуу
 • Он эки айдан аз эмес иштөөчү бизнес
 • Туруктуу киреше
 • Насыя берилген учурда башка Каржы-кредиттик мекемелерде насыясы жок
 • Акыркы 12 ай ичинде регистрация болгон жерде жашоо

Насыяны каттоо үчүн зарыл болгон документтер:

 • Зайымчынын жана жубайынын паспортунун көчүрмөсү жана никеси тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • Кепилдиктин жана жубайынын паспортунун көчүрмөсү, нике тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (эгер зарыл болсо)
 •  Ишкана үчүн алынган патент же күбөлүктүн көчүрмөсү, үй жаныбарлары бар экендиги тууралуу тактама
 • Иш жүргүзүү үчүн лицензия

* жылдык эффективдүү пайыздык чен 35.58% дан

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, Компаниянын филиалдарына кайрыла аласыз.

Насыяны эсептөө

Сумма жана эсеп болжол менен эсептелет, жана АБС теги ачылып жаткан каржы карыз графиги айырмаланашы мүмкүн (НСП, төлөм күндөрүн жылдырууда, эс алуу күндөрүн эсепке алганда)

Бир айлык акы 279 060 KGS Бардык мезгил үчүн төлөмдөрдүн жалпы суммасы 10 129 002 KGS
Пайыздык чен 25.2%
Эффективдүү чен 29.51%
Эсептөө Насяга арыз беруу Же жакын филиалын издөө Насыя адисинин чыгуусу