Төлөө ыкмасы

ЖАК «МКК ОКСУС» кардарлары тӨмӨнку жактардан насыя тӨлӨӨ мҮмкҮнчҮлҮктӨрҮ бар:
 Биздин компаниянын кенсе кассаларынан жана терминалдардан:
ЖАК "ММК ОКСУС "кенсе кассаларынан жана терминалдардан төлөмдөр комисиясыз кабыл алынат.
Компаниянын кассалары төмөнкү даректердеги кенселерде жайгашкан: 
Бишкек ш. Абдрахманова көч. 199
Бишкек ш. Токтогула көч. 242
Ош ш. Навои көч. 11А
Жалал-Абад ш. Бакиева көч.
Кербен ш. Уметалиева көч. 163
Кызыл-Кия ш. Асаналиева көч.
Каракол ш. Жамансариева көч.190
Компаниянын электрондук кассалары төмөнкү даректеги кенселерде:
Бишкек ш. Муса-Джалил көч.162
Базар-Коргон а. Текебаева көч 12
Ала-Бука а. Сартмамбетова көч. 81
Кызыл-Суу а. Ибраева көч. 64

Balance.kg

Насыяны төлөө үчүн Balance.kg мобилдик колдонмосун жүктөө керек. Сиз бул колдонмону орнотуу жана пайдалануу боюнча баардык маалыматты биздин өнөктөштөрдун сайтынан тапсаңыз болот: https://balance.kg/
Balance.kg уюлдук колдонуу аркылуу насыя төлөө үчүн комиссия 0 сом. 

Биздин өнөктөштөрдун терминалдары аркылуу:

  • Quickpay 

Quickpay терминалдар аркылуу насыя төлөө үчүн комиссиялар
1) 500 сомго чейинки – 5 сом
2) 501 сомдон 1000 сомго чейин – 10 сом
3) 1 001 сомдон 5 000 сомго чейин – 15 сом
4) 5 001 сомдон 8 000 сомго чейин – 30 сом
5) 10 001 сомдон жогору – 0,6% 

Quickpay терминалдарынын даректери: https://2gis.kg/bishkek/search/Quickpay

  • Terempay

Terempay терминалдар аркылуу насыя төлөө үчүн комиссиялар
1)    8000 сомго чейин – 40 сом
2)    8001 сомдон 10 000 сомго чейин – 50 сом
3)    10 001 сомдон жогору – 1% 
Terempay терминалдарынын даректери: https://2gis.kg/bishkek/search/terem%20pay%20

  • Керемет банк (Росинбанк)

Насыяны төлөө үчүн, комиссия бир жолку төлөө 10 сом.
Керемет банка терминалдары төмөнку даректеги кенселерде:
Кадамжай ш. Орозбекова А. көч., (ор-р с.ш. «40 лет»)
Кара-Суу ш. Ленина көч. (ор-р с.ш. им. Бабура)
Керемет банк терминалдарынын даректери: https://2gis.kg/bishkek/branches/70000001019985762

өнөктөш банктардын мобилдик колдонмосу аркылу төлөө:

  • КБ Кыргызстан

АКБ мобилдик колдонмосун орнотуу үчүн АКБ банктарына кайрылуу керек. Мобилдик банкинг АКБ жөнүндө маалымат сайтынан таба аласыздар https://www.cbk.kg/mobile-banking
уюлдук колдонуу аркылуу насыя төлөө үчүн комиссия 0 сом. 

  • Керемет банк (Росинбанк)

Керемет банк мобилдик колдонмосун орнотуу үчүн  Керемет  банктарына кайрылуу керек. Мобилдик банкинг Керемет банк жөнүндө маалымат сайтынан таба аласыздар: https://keremetbank.kg/ru/mobile
Уюлдук колдонуу аркылуу насыя төлөө үчүн комиссия 10 сом.

Онөктөш-банктардын кассаларында:

  • КБ Кыргызстан

Сактык кассалары банк акы аркылуу насыя төлөө үчүн 20 сом болуп саналат.

  • Доскредо банк

Сактык кассалары банк акы аркылуу насыя төлөө үчүн 20 сом болуп саналат.

  • Керемет банк (Росинбанк)

Сактык кассалары банк акы аркылуу насыя төлөө үчүн:
Жалалабад шаарында 10 сом 
Каракол шаарында 10 сом 
Баткен областында акысыз 

  • Оптима банк

Сактык кассалары банк акы аркылуу насыя төлөө үчүн:
Бишкек шаарында 20 сомов
Каракол шаарында10 сомов

*Урматтуу кардарлар,
Насыя төлөмдор
ү үчүн биздин өнөктөштөрдүн баалары боюнча акы алынат. 
Биздин компаниянын кассаларынан, терминалдарынан насыя төлөөгө акы алынбайт!