Биздин өнөктөштөр

https://www.alterfin.be/en

Alterfin - Микрокаржылоо жана адилет соода жүргүзүү.

https://symbioticsgroup.com/

Symbiotics Group - компаниясы пайда адистешкен, туруктуу жана ар тараптуу каржылоо жүргүзөт.

https://www.ada-microfinance.org/en

1994-жылдан баштап, ADA салттуу банк каналдарынан алынып калкты микрокаржылоону өнүктүрүү боюнча иштеп жатат. Биздин иш-көз карандысыздыгын жана чакан каржылоо уюмдарынын дараметин (МФО), кесиптик бирикмелер жана союздар да бекемдөөгө багытталган. ADA да өкмөттөрдү жана курулуу колдоого өз күч-аймактык жана улуттук денгээлде микрокаржылоо секторуна көмөк көрсөтөт.

http://www.incofin.com/

2001-жылы негизделген, Incofin камтыган прогресске өбөлгө, каалагандыктарын жетекчиликке өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө негиздери жана салым менен иштейт. Биздин ишкерлер иштеп каражаттарды банк, камсыздандыруу компаниялары, пенсиялык каражаттарды, Alternative Investment каражат, чоң таза каражаттар жана чекене салым алып келүүдө.

https://www.cbk.kg/

ААК «Коммерциалык банк КЫРГЫЗСТАН» 1-январь 1988-жылы Кирконторы Жилсоцбанка СССР катары ал эми 06-ноября 1990-жылы МЮ КР АКБ "Кыргызстан" банк катары каттоодон өтүп, 2005-жылы банк ОАО "АКБ Кыргызстан" болуп өзгөргөн. 20 ноябрь 2006-жылдан баштап ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», аты менен иштеп келет. НБКР № 014 лицензиясынын негизинде Банк иштерин жүргүзүү укугуна ээ.

http://gca-foundation.org/home

2008-жылы директор Креди Агриколь жана профессор Юнус, Грамин банктын негиздоочусу жана Нобел Тынчтык 2006 –жылкы дуйнолук сыйлыгын ээси, биргелешкен демилгеси менен түзүлгөн. Фонд Грамин Креди Агриколь Секторлор аралык Актер, ал биргелешип катышуусунун жогорку экономикалык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү максатында иштелип чыккан.

https://www.innpact.com/en/our-clients/our-references/mifa-microfinance-initiative-for-asia

Innpact каржылоонун таасиринин башкы органы болуп саналат, камсыз кылуу консалтингдик кызматтарды жана үчүнчү тараптын фонд башкаруу, консультация кызматтарын корсотуу менен бирге фонд башкармадыгы менен кызматташууну жондогон.

https://frontiers.kg

«Фронтиэрс» микркередиттик компаниясы 2003-жылы негизделип чыккан. Борбор Азиянын рыногуна топтук микрокаржылоо боюнча биринчилерден болуп калды. Негизги максаты жакырчылыкты жоюу үчүн өз өнүгүшү жана өсүшү үчүн микрокаржылоо институттарын каржылоо менен камсыз кылуу жана калктын ишкердик иш аракеттерине колдоо көрсөтүү эле.